JOHNNY LÖTHBERG KONSULT AB


Företaget bildades 1988 och drivs av Johnny Löthberg.


Min affärsidé är att på ett enkelt och lättfattligt sätt lära ut
modern ekonomi och administration genom utbildning, författande
och konsultinsatser i företag.

Jag är nu pensionär och arbetar i mycket begränsad omfattning, mest för att det är roligt.

Min unika fördel är att jag har både teoretiska kunskaper och
praktisk erfarenhet.

Företaget bedriver dessutom hästsportverksamhet och äger för närvarande
en och en halv kallblodstravare, Stålville och halva Stålviktor. Bolaget är uppfödare till Stålville, Stålvilma, Stålvinna och Stålviktor.


 

 


Design © Office and IT